Stichting Fotografie in Beeld - Fotografie in Beeld
15508
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15508,bridge-core-2.6.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-25.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16103,elementor-page elementor-page-15508

De stichting

We leven in een digitale wereld waarin ‘beeld’ een belangrijk onderdeel vormt. De veelheid aan apparaten die we ter beschikking hebben maakt het mogelijk continu beelden te consumeren én te creëren. Maar weten we eigenlijk wel goed hoe we beeld moeten duiden en hoe we zelf effectief via beeld kunnen communiceren? Vooralsnog is het leren begrijpen van beeldtaal niet structureel opgenomen in het onderwijscurriculum.

Stichting Fotografie in Beeld signaleert het belang van het ‘begrijpend leren kijken’ en probeert hier goede initiatieven op dit vlak onder de aandacht te brengen.

Workshops

In samenwerking met fotografen die tevens als fotografiedocent werkzaam zijn kunnen fotografieworkshops georganiseerd worden waarbij de nadruk ligt op 'communicatie via beeld'.

Publicaties

Er worden regelmatig artikelen gepubliceerd over het belang van het begrijpen van beeldtaal en digitale geletterdheid. De stichting maakt vanuit deze site verwijzingen daar naartoe.

Projecten

De stichting hoopt via fondswerving fotografen in staat te kunnen stellen beeldende projecten met een sociaal-maatschappelijke betekenis uit te kunnen voeren.

“People think they understand photography because it looks like a shrunken version of the real world. But as I tell my students, if they think photographs are real why doesn’t a picture of a glass hold water?” (Neimanas in Bogre, 2015)
Intentie

In onze hedendaagse ‘beeld-georiënteerde’ maatschappij zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat we op school een zekere visuele geletterdheid ontwikkelen. We zouden, net zoals dat het geval is voor Nederlands en de andere talen die we leren, onderwezen moeten worden in beeldtaal zodat wij als ontvangers leren te begrijpen wat de intentie van een beeld en de beeldmaker is. Tegenwoordig communiceren we, in het bijzonder de jongere generatie, veel via beeld, wellicht meer dan met een geschreven taal. Desondanks wordt er aan visuele communicatie in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs over het algemeen geen aandacht besteed; waar je in de lessen Nederlands literatuur bestudeert, opstellen en betogen leert schrijven komen we als het ware in beeldtaal niet verder dan een boodschappenlijstje. Daar zou verandering in moeten komen. Laten we waar mogelijk het kijken naar en analyseren van foto’s stimuleren en begeleiden. Daarmee vergroten we het kritisch bewustzijn bij het waarnemen.

Doel

Stichting Fotografie in Beeld heeft een sociaal-maatschappelijk doel te weten een positieve bijdrage te leveren aan de waardering van fotografie in het algemeen en aan het bewustwordingsproces met betrekking tot de kwaliteit en de betekenis van beeld (foto’s) in onze maatschappij in het bijzonder. De stichting richt zich op zowel de consumenten als producenten van beeld, kortom onze Nederlandse maatschappij.

Beeldgeletterdheid in het onderwijs

Hoewel Nederland volgens recent onderzoek in Europa het hoogst scoort op het vlak van digitale geletterdheid (CBS – Eurostat 2019) gaat dat helaas niet over visuele geletterdheid en het begrijpen van beeldtaal. Gelukkig zijn er verschillende organisaties actief om de huidige onderwijsinhoud (po en onderbouw vo) te herzien. Een team van leraren, schoolleiders en onderwijsexperts formuleren voorstellen voor de herziening van het curriculum en zullen de minister adviseren. (curriculum.nu) Het netwerk Mediawijsheid hamert bij het team op het belang van Beeldtaal naast digitale geletterdheid in het onderwijs (2018).
België scoorde aanzienlijk lager in dat onderzoek. Toch schreef de Belgische minister Smet van Onderwijs in zijn beleidsbrief 2012-2013 al het volgende: “Het onderwijs heeft de taak om jongeren op een kritische en verantwoorde wijze te leren omgaan met digitale media in het algemeen en met beelden in het bijzonder. Daarom vind ik het belangrijk om beeldgeletterdheid in het curriculum een plaats te geven. Beeldgeletterdheid als een onderdeel van mediawijsheid, betekent inzicht in de betekenis van beelden en de attitude om ze kritisch te benaderen. Het omvat ook een praktische component, nl. de vaardigheid om zelf beelden te maken en ze met anderen te delen.” (2013 HIVA-KU Leuven)

Nederland0%

België0%

(Bron: CBS 2020)

Het bestuur

De stichting heeft een bestuur met 3 personen en geen andere leden.

De bestuursleden zijn:

Marieke Boon
Marieke Boon
Secretaris

Vakfotograaf, opgeleid aan de Ned. Academie voor Beeldcreatie (Rotterdam), museumdocent bij het Nederlands Fotomuseum.

Sybren van Dam
Sybren van Dam
Voorzitter

In Utrecht rechten gestudeerd en al geruime tijd werkzaam als topmanager bij de Rijksoverheid. In 2015 ‘Leergang Boardpotentials’ (opleiding voor toezichthouders / commissaris) doorlopen.

bestuur
Helena Rogers
Penningmeester

Geboren in Glasgow Schotland en opgeleid als Occupational Therapist. Sinds 1984 in Nederland en in haar eigen bedrijf werkzaam als docente Engels en Cambridge Engels Examinator.

Over de stichting

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Stichting Fotografie in Beeld

De leden van het bestuur van de stichting Fotografie in Beeld ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de instelling verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten

Beleidsplan

Missie

Bijdragen aan de visuele geletterdheid in onze ‘beeldgeoriënteerde’ samenleving

 

Visie

Tegenwoordig communiceert men, in het bijzonder de jongere generatie, veel via beeld, wellicht meer dan met een geschreven taal. Desondanks wordt er aan visuele communicatie in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs over het algemeen geen aandacht besteed; waar er in de lessen Nederlands literatuur wordt bestudeerd, men opstellen en betogen leert schrijven komt men als het ware in beeldtaal niet verder dan een boodschappenlijstje. Daar zou verandering in moeten komen. Waar mogelijk moet het kijken naar en analyseren van foto’s worden gestimuleerd en begeleid. Daarmee wordt het kritisch bewustzijn vergroot bij het waarnemen.

 

Ambitie

Stichting Fotografie in Beeld heeft als ambitie een positieve bijdrage te leveren aan de waardering van fotografie in het algemeen en aan het bewustwordingsproces met betrekking tot de kwaliteit en de betekenis van beeld (foto’s) in onze maatschappij in het bijzonder. De stichting richt zich op zowel de consumenten als producenten van beeld, kortom de Nederlandse maatschappij. Om deze ambitie te realiseren onderneemt de stichting de volgende activiteiten:

– De stichting verzorgt/ stimuleert lessen fotografie voor amateurfotografen

– De stichting ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan het doel van de stichting

– De stichting deelt artikelen mbt fotografie, beeldtaal en visuele geletterdheid.

Strategische Doelstelling

Primaire focus van de stichting vooralsnog is het ondersteunen van het project Naked The Hague #No Filters. Het is de bedoeling dat met het succes van dat project ook aandacht wordt gegenereerd voor het sociaal-maatschappelijke doel van de stichting en daarmee ook andere initiatieven kunnen worden ondersteund of uitgevoerd.

 

Governance

De stichting heeft een driehoofdig bestuur, dat is samengesteld met het oog op het vertegenwoordigd hebben van drie aspecten: Bestuurlijk, Financieel en Artistiek. Mocht zich de situatie voordoen dat een bestuurslid moet worden vervangen, dan wordt gezocht naar aanvulling van de desbetreffende discipline, om de brede samenstelling van het bestuur te garanderen.

Gestreefd wordt om per projectactiviteit van de stichting ook een extern onafhankelijk klankbord te organiseren. Bij het project Naked The Hague # No Filters is dat voorzien in de persoon van Emeritus Hoogleraar Woertman.

 

Financieel

De financiële middelen van de stichting kunnen onder meer bestaan uit donaties, legaten en bijdragen uit fondsen.

 

Statutair is bepaald dat de bestuursleden geen vergoeding ontvangen en dat een eventueel batig saldo van de stichting bij opheffing zal worden overgemaakt naar een ANBI-instelling.

In de statuten is ook bepaald op welke wijze (in gezamenlijkheid) bestuursleden over het vermogen van de stichting kunnen beschikken en betalingen namens de stichting kunnen doen.

Jaarlijks wordt in maart verantwoording afgelegd over het financieel beheer van de stichting van het voorafgaande jaar, waarbij inzicht wordt gegeven in:

 • de balans,
 • de uitkeringen in relatie tot de doelstellingen van de stichting,
 • de beheerkosten,
 • de onkostenvergoedingen en
 • alle andere zaken die een financiële implicatie hebben voor het vermogen van de stichting.

Beschrijving administratieve organisatie

Financiële verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan als deze genoemd staan in het beleidsplan van de stichting of als daarover in een bestuursvergadering expliciet positief is besloten.

Registratie van de verplichting vindt plaats door de penningmeester.

Het oordeel of een prestatie is geleverd in relatie tot een uitkering of een inkoop van een product of dienst, wordt in een bestuursvergadering vastgesteld.

Statuten

Jaarrekening 2021

“I find it really strange that we are constantly told that we live in the visual culture and yet the solutions that most students come up with are quite banal.” (J. Blakemore, 2014)

Toonaangevende boeken

Hieronder een selectie van ‘must-have’ boeken die het medium fotografie beschrijven en/of ingaan op de betekenis van beeld.

Heeft u een suggestie voor een boek dat hierboven niet mag ontbreken?

Bijzondere Fotografie Projecten

In deze rubriek worden posts geplaatst met het werk van fotografen die (nog) niet bekend zijn bij het grote publiek maar wel werk maken dat gezien zou moeten worden.

Heeft u een suggestie voor een fotografieproject?

Doneren kan

Steun de activiteiten van de stichting. Er is geen winstoogmerk. Donaties worden ingezet voor het verwezenlijken van de gestelde doelen.

De bestuursleden werken ‘pro bono’ en ontvangen dus op geen enkele wijze een vergoeding voor hun werk voor de stichting.

        

Bedrag

Neem contact met ons op 

Adres

Veursestraatweg 111, 2264 EC Leidschendam

Mobiel

+31 6 415 953 97

E-mail

info@StichtingFotografieInBeeld.nl

Neem contact met ons op

Wij streven ernaar om uw berichten binnen 24 uur te beantwoorden. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch bereiken.

Veursestraatweg 111, Leidschendam

+31 6 415 953 97

IBAN NL25RABO 0368 9868 29

KVK nr. 82549486

  Toon de kaart